Lyst. Surt. Og gjerne ikke så sterkt. Slik skal ølet være i 2020