Begge ønsker et nytt museum på Leüthenhaven, men det er én ting de er spesielt bekymret for

foto