Ompakara:

Ompa for dansefoten

Balkan møter klezmer, arabiske rytmer og en hel del annet når Ompakara lager musikk for banditter.

Lenge før det ble Farmers Marked og Kaizers Orchestra, var det Ompakara.