Katastrofale kirkeorgel

Fire av dagens kirke-orgler i Trondheim er rene katastrofeområder, konkluderes det i en fersk rapport til Kirkevergen i Trondheim. Det vil koste drøyt 31 millioner kroner å få orgel-standarden i alle byens kirker opp på et akseptabelt nivå.

Tre kantorer/organister har på oppdrag fra Kirkevergen vurdert tilstanden for orglene i 24 av Trondheims kirker. I sin tilstandsrapport for de 23 orglene anbefaler arbeidsgruppen tiltak som spenner fra reparasjon/renovering til full utskifting. Hele tolv av orglene anbefales fjernet og erstattes med nye. Den samlede tiltakspakken har en anslått prislapp på drøyt 31 millioner kroner. Da er restaureringen/gjenoppbyggingen av Steinmeyerorgelet (hovedorgelet) i Nidarosdomen ikke regnet inn. Det prosjektet er alene stipulert til 30-40 millioner kroner. Også restaurering av det unike, store og gode Claus Jensen-orgelet i Ilen kirke er holdt utenfor rapporten.