Refser Giskes Rockheimåpning

Riksrevisjonen kommer med skarp kritikk av tidligere kulturminister Trond Giske etter et merforbruk på nær en million kroner på Rockheimåpningen.

  Foto: TERJE VISNES

Saken oppdateres.

Venstres sentralstyremedlem og bystyremedlem i Trondheim, Guri Melby, henger seg på kritikken og synes det virker som statsråden har brukt departementets penger på en valgkampmarkering.



– Jeg har vanskelig for å tro at det var tilfeldig at åpningsarrangementet på Rockheim ble holdt en måned før stortingsvalget i fjor. Personlig tror jeg neppe arrangementet ville blitt gjennomført om det ikke hadde vært for at det var like før et valg, sier Guri Melby.







Konkurs forsinket







Det var i 20. august i fjor at Trond Giske under en festlig tilstelning overlot Rockheim-nøklene til direktør Suzette Paasche i Museene i Sør-Trøndelag (MiST)– ett år før rockmuseet åpnet sine dører for publikum. Den planlagte åpningen av Rockheim skulle opprinnelig skje i august 2009, men ble utsatt – blant annet på grunn av en entreprenørkonkurs. Like fullt gikk fjorårets markering over to dager og kostet i overkant av 2,1 millioner kroner. MiST fikk signaler om at departementet ville dekke ekstrakostnader utover 1,2 millioner kroner som opprinnelig var budsjettrammen for åpningen av Rockheim. Da regningen skulle gjøres opp, viste den et betydelig merforbruk. Regningen ble sendt til departementet som ga et ekstratilskudd på 940000 kroner. Nå stiller Riksrevisjonen spørsmål om pengebruken – all den tid det ikke var et åpningsarrangement av det nasjonale opplevelsessenteret for pop og rock.







Vurderer gjennomgang









I den ferske rapporten fra Riksrevisjonen er kritikken mot departementet sterk og klar: «Riksrevisjonen er kritisk til at departementet har disponert 940 000 kroner ekstra til en markering knyttet til Rockheim i august 2009. Revisjonen har ikke fått framlagt et budsjett for markeringen».



Et annet sted i rapporten står det å lese: «Riksrevisjonen anser det som kritikkverdig at budsjettproposisjonen for 2010 manglet omtale av Rockheim-prosjektets forsinkede framdrift og økte behov for investeringsmidler».











- Liksom-åpning









Kulturdepartementet svarer at det først etter at proposisjonen var fremlagt, det ble det kjent at prosjektet ville bli ytterligere forsinket. I sitt svar til Riksrevisjonen skriver departementet at: «I lys av utviklingen av prosjektet vurderer departementet å gjennomgå Rockheim-prosjektet, herunder de kontroll- og styringsmekanismer som har vært benyttet.»



Venstres Guri Melby tror åpningsfesten var en del av Giskes valgkampstrategi:



– For Trond Giske var det klart en fordel at arrangementet ble holdt før valget, og at han fikk markert Rockheim, selv om det ikke var ferdig. Og i revisjonsrapporten har ikke departementet klart å gi noe godt svar hvorfor pengene ble brukt akkurat da, ett år før åpning.



Ifølge Melby er det surt å se at i kultursektoren, der små summer utgjør mye, kunne denne millionen vært brukt til mye annet.



– Det er flere museer i Trøndelag. Pengene kunne gått til andre museer eller til noe innen Rockheim for den saks skyld. Men ikke på en liksomåpning, ett år før Rockheim var ferdig, sier Melby og fortsetter – Jeg syns dette vitner om dårlig håndverk i gjennomføringen av prosjektet fra departementet. Den øverste ansvarlige for prosjektet er statsråden.



– Hva er det mest kritikkverdige?



– Jeg reagerer mest på millionen som er brukt på åpningen som ikke er en åpning av museet. Når du bruker en million kroner på en åpning av et museum, må det tydeliggjøres at dette kommer noen til gode – enten bare Rockheim, eller hele musikk- og museumssektoren i Trøndelag til gode. Da ville det vært anvendte penger. Men det klarer de ikke å sannsynliggjøre. Det er det problematiske, sier Venstres Guri Melby.







Oppfatter ikke kritikken som kraftig











Kritikken fra Guri Melby (bildet) er opptakten til neste valgkamp, sier Trond Giske. Den nåværende næringsministeren oppfatter ikke Riksrevisjonens kritikk mot hans daværende departement sin håndtering av Rockheim-åpningen i fjor som spesielt hard:



– Jeg synes ikke kritikken er kraftig.



– Er det noe du vil ta selvkritikk på selv, på bakgrunn av rapporten fra Riksrevisjonen?



– Jeg tar alltid Riksrevisjonens rapporter til etterretning. Men jeg konstaterer også at Riksrevisjonen tar Kulturdepartementets svar til etterretning.



– Melby synes det virker som om du har brukt Kulturdepartementets penger på egen valgkamp under føråpningen av Rockheim. Forstår du at det kan oppfattes slik?



– Svaret er nei. Men det som står i Riksrevisjonens rapport er gammelt nytt.



Og departementet har gitt gode svar til Riksrevisjonen.



– Hvorfor ble det slik at du som kulturminister overlot nøklene til Rockheim under festivitas 2009 – ett år før det faktisk ble åpnet for publikum?



– Det arrangementet var mer enn en åpning, sier Giske og ramser opp nøkkeloverrekkelse, lansering av Hall of fame, lanseringen av Rockheim-cd.



– Det som er oppfattet som din åpning av Rockheim kom tett opp til stortingsvalget i fjor?



– Det har jeg ingen kommentar til.





 
        
            (Foto: TERJE VISNES)

  Foto: TERJE VISNES

På forsiden nå