Doblet støtte gir håp for arrangører

Norsk kulturråd møtte lokale konsertarrangører til debatt på Byscenen.

  Foto: JOAKIM SLETTEBAK WANGEN

Saken oppdateres.

Etter at Rikskonsertenes offentlige konsertvirksomhet ble avviklet, styrer Norsk kulturråd pengene derfra til ordinær arrangørstøtte. Vegar Snøfugl fra Norsk kulturråd møtte lokale konsertarrangører til debatt på Byscenen.

De diskuterte blant annet hvordan lokale arrangører få sin del av potten når den ordinære arrangørstøtten økes til neste år. Debatten ble arrangert av Scenesnakk, Tempo og What’s Going On?.

– Etter at turnévirksomheten til Rikskonsertene ble lagt ned økes arrangørstøtten. Den lå på 17 millioner i fjor, og signalene er gode på at man kan vente seg rundt en dobling i 2012, sier Vegar Snøfugl, leder i musikkutvalget i Norsk kulturråd.Midlene vil blant annet gå til konsertarrangører, scener og regionale kulturhus, der helårige tilbud vil bli prioritert.– Den geografiske spredningen vil bedres og skeivdelingen skal utjevnes. Samtidig stiller dette krav til arrangørleddet, sier Snøfugl.– Søknadsskriving viktigHan fikk diskutert hva som må til for at man skal lykkes med å få sin del av støtten med lokale arrangører fra Polar Artist, Blæst, Pstereo og Samfundet. Debatten ble ledet av Stian Wallum, kulturjournalist i Adresseavisen.– En arrangør må vise kontinuitet, helhet over en lengre periode samt vise at innholdet i konsertene er av kvalitet for å motta støtte, sier Snøfugl.Søknadsskriving ble naturlig nok et tema, og selv om enigheten var bred om at pengene fra Norsk kulturråd ikke bør sentraliseres til gode søknadsskrivere, så man at selve søknadene var ytterst nødvendig.– Jeg tror man får igjen for å bli nødt til å gå gjennom hva man selv skal presentere. Er man ikke flinke til å presentere hva man selv driver med, er det ikke sikkert publikum kommer heller, mener Snøfugl.Mer støtte til mindre scenerThomas Ryjord, daglig leder i Polar Artist, som også driver konsertvirksomhet på Fru Lundgren, debatterte for at arrangører må få mulighet til å sende sine artister til andre steder enn kun Trondheim eller de andre store byene.– Det er en klar tendens til at det er vanskelig å turnere i Norge. Akkurat nå er det mer lønnsomt for oss å sende artister til utlandet. Det vil være positivt hvis støtten gjør at artister kan nå ut til flere områder av landet, mener han, og etterlyser flere profesjonelle arrangørledd og scener i nabofylket.– Det er viktig med regionalt fokus i produksjon av musikk. Våre artister spiller veldig mye i Trondheim, men lite i for eksempel Nord-Trøndelag.Spørsmålet om støtten skal fordeles på noen få eller mange mindre ble også diskutert.– En av grunnene til at Rikskonsertene ble lagt ned var de kostbare konsertene. Målet var å nå ut i distriktene, men de store konsertene krevde store konserthus. Det reagerte politikerne på, og vi i kulturrådet vil jobbe med å få best mulig spredning blant de mindre scenene, sier Snøfugl. 
        
            (Foto: JOAKIM SLETTEBAK WANGEN)

  Foto: JOAKIM SLETTEBAK WANGEN

På forsiden nå