Pøser millioner inn i Rock City

NTE sponser Rock City-prosjektet i Namsos med 4,8 millioner kroner.

  Foto: Rfoto/Renate Brønstad

Saken oppdateres.

Avtalen strekker seg tolv år fram i tid, og vil bli en viktig del av driften.

- For det første bidrar det til fullfinansiering av konsertsalen med sceneteknikk og inventar. I tillegg kommer den viktige samfunnsmessige signaleffekten. At NTE går så tungt inn i prosjektet er et viktig signal til vår omverden, sier daglig leder Svein H. Karlsen i Rock City, i en pressemelding sendt ut mandag formiddag.Historisk avtale

Dette er en største og mest langsiktige kulturavtalen Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) noen gang har inngått. En av motytelsene er at den store konsertsalen i Rock City får navnet NTE Arena. I tillegg får NTE anledning til å bruke hele Rock City når de ønsker det.

- NTE er inspirert av den kreative tankegangen og offensive satsinga på ei ny næring i Namsos og Namdalen, selve grunnlaget for etableringen av Rock City, sier styreleder Bjørnar Skjevik i NTE, i følge pressemeldingen.Strategisk

Skjevik mener de 4,8 millionene er vel anvendte kroner.

- Det passer godt inn i vår strategi for markedsføring og samfunnsengasjement, sier Skjevik.

- Vi er sikre på at Rock City vil være positivt for både Namsos og Namdalen. Vi vil gjerne bidra og stimulere til nye og framtidsrettede prosjekter som danner framtidas arbeidsplasser, fortsetter Skjevik.Fylkeskommunen bak

NTE er lokalt eid med Nord-Trøndelag fylkeskommune som eneaksjonær. Gjennom generalforsamling og bedriftsforsamling gir fylkeskommunen føringer for NTEs virksomhet, og e-verket skulle ha nok å rutte med: i 2010 endte driftsresultatet på rett over en milliard kroner. Rock City i Namsos skal være et såkalt ressurssenter for profesjonell musikk, som planlegger å kunne tilby nye utdanningsretninger og være et som skal profesjonalisere musikkbransjen – i tillegg til å formidle rockens historie.

 
        
            (Foto: Rfoto/Renate Brønstad)

  Foto: Rfoto/Renate Brønstad

På forsiden nå