System i galskapen

22 har virkelig fått fasong på låtsterk albumdebut.

Det har aldri vært noen tvil om det musikalske talentet som er samlet i 22. Kombinert med evne og vilje til å tenke grundig utenfor boksen, er potensialet stort – både for fulltreff og selvnytende vås. Etter en lovende men litt masete EP fra 2008, har bandet utviklet seg mye på denne albumdebuten. Og i mine ører utelukkende i positiv retning.