- Behandlingen er helt absurd

Blæst frykter omsetningstap i millionklassen etter inndratt skjenkebevilling. De må holde stengt i to uker i juli - i den mest innbringende sesongen.

Blæst stenger alkoholserveringen i to uker fremover.  Foto: VEGARD EGGEN, Adresseavisen

Saken oppdateres.

Den 16. april 2012 kom skjenkekontrollørene fra Trondheim kommune på besøk til utestedet Blæst på Solsiden i Trondheim. Her ble det observert en overstadig beruset mann på dansegulvet og kontrolløren anså dette som et brudd på skjenkeloven.

Inndratt

Som følge av dette ble skjenkebevillingen til utestedet inndratt i to uker.

– Etter at vår advokat sendte inn en klage på bestemmelsen, ble det etter litt dialog med skjenkekontrollen helt stille. Etter syv måneder fikk vi en ny e-post, sier booking-ansvarlig og produsent ved Blæst, Vibeke Hay Wold.

I e-posten som er datert den 18. juni står det at klagen ble avvist og at utestedet måtte stenge alkoholserveringen fra den 2. til 16. juli. Ifølge Wold er det vanlig praksis at utestedene selv får velge når de ønsker skjenkestoppet, slik at de kan velge et tidspunkt som er gunstig for skjenkestedet.

Hun oppgir Studentersamfundet i Trondheim som et eksempel, som mistet skjenkebevillingen i fjor, og valgte å legge skjenkestoppet til sommeren da de holder stengt.

Tap i omsetning

Dette fikk ikke Blæst, ifølge Wold, være med på å bestemme.

– Blæst har aldri fått noen påpakning av skjenkekontrollen i de 13 årene vi har eksistert. Vi har alltid satt lover og regler i høysetet, og synes denne behandlingen fra skjenkekontrollen er helt absurd, sier hun.

Wold anslår at utestedet vil tape rundt én million kroner i omsetning på skjenkestoppet, penger som trengs for å drifte utestedet og konsertprogrammet resten av året. Nå stiller hun spørsmål til vurderingene skjenkekontrollen gjør på sine observasjoner.

Innom Fylkesmannen

Enhetsleder ved eierskapsenheten i Trondheim kommune, Tor Espeset, sier den lange behandlingstiden er som følge av at Blæst klaget inn det opprinnelige vedtaket.

– Derfor har klagen vært innom Fylkesmannen først. Og for cirka tre uker siden fikk vi vedtaket tilbake fra Fylkesmannen, sier han. Ifølge Espeset er det vanlig praksis å stenge utesteder to til tre uker etter at vedtaket er mottatt.

Enhetslederen har ingen kjennskap til andre utesteder som har fått velge når de ønsker skjenkestoppet.

– Det er ikke vanlig praksis. Vi kan ikke forskjellsbehandle på den måten, sier han.

Vibeke Hay Wold er kritisk til kommunens lange behandlingstid og korte varsel. 
        
            (Foto: Ivar Mølsknes, Adresseavisen)

Vibeke Hay Wold er kritisk til kommunens lange behandlingstid og korte varsel.  Foto: Ivar Mølsknes, Adresseavisen

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå