Satser åtte mill. på smakinger

Vinmonopolets adm.dir. Kai Henriksen vil sende alle sine ansatte i butikkene på nyhetssmakinger. Det vil koste mellom 6-8 millioner kroner.

Saken oppdateres.

Både publikum, men ikke minst importørene av vin og brennevin til Norge, har i en årrekke vært misfornøyd med interessen og engasjementet til mange av Vinmonopolets ansatte når det gjelder å smake på nyheter og holde seg ajour i forhold til utvalget av produkter på det norske markedet.

På mange av smakingene som importørene har arrangert har det knapt nok vært oppmøtte fra de lokale butikkansatte. Senest denne uken møtte bare fire ansatte da grossisten Vectura hadde samlet 19 importører til messe og nyhetslansering for januarnyhetene i Trondheim Spektrum på Nidarø. Importørene hadde med seg rundt 250 nye viner som de Pol-ansatte altså ikke kom for å smake på.

Men nå vil Vinmonopolets adm. dir. ta kostbare grep for å få opp kunnskapen hos sine undersotter. Mens oppmøtet på smakingene tidligere har vært frivillig, og ofte har vært på fritiden, vil Henriksen fra april i år samle alle importørene til en større nyhetspresentasjon i fire norske byer annenhver måned. Der vil oppmøte for de polansatte være obligatorisk, ettersom smakingene skal skje i arbeidstiden. Kravet i første omgang vil være at de ansatte skal delta på minst tre av de seks nyhetssmakingene i året. 2009 vil være et prøveår, hvor det blir smakinger i Oslo (på Lillestrøm), Bergen, Trondheim og Tromsø.

I Oslo vil Henriksen samle alle Norges nærmere 200 importører til en kjempesmaking over to dager hos Norges Varemesse på Lillestrøm.

-Smakingene i 2009 vil bli en test. Fra og med 2010 har vi planer om å gjøre noe tilsvarende fullt ut over hele landet. Vi er i dialog med VBF (Vin- og brennevinsimportørenes forening) om hvor mange byer det vil være praktisk å arrangere slike messer i etter hvert, sier Henriksen som har merket seg det dårlige oppmøtet som har vært omkring nyhetssmakinger i spesielt Trondheim.

Han er klar på at dette er et nødvendig grep for å få de ansatte til å følge med på nyhetsslippene, og mener også at dette blir et betydelig løft når det gjelder de ansattes varekunnskap.

-Hvis vi ikke smaker nok på nyhetene gjør vi ikke jobben vår. Bedre deltakelse på nyhetssmakingene vil gi hver enkelt butikkansatt et bedre inntrykk av hva som finnes av produkter ute i markedet. Det igjen skal gi seg utslag i gode lokale lister, sier Henriksen som mener det er naturlig at 15-20 prosent av vareutvalget i Vinmonopolets butikker er produkter som de ansatte selv har valgt ut til sin lokale prisliste.

Henriksen åpner også for en differensiering av de eksisterende utvalgene. Han tror ikke det på sikt er riktig at alle butikker med hovedsortimentsutvalg (rundt 11-1200 produkter) trenger å ha alle disse på lager. Kanskje er det riktigere med 5-600 produkter som er på plass i alle butikkene, og at resten kan variere fra butikk til butikk.

Av de 11-1200 produktene i hovedsortimentet vårt ble 378 produkter skiftet ut i fjor. Vi må stille oss spørsmålet om dette er for mye. Vi har også en høy andel «hyllevarmere». Vi må finne ut av dette, sier Henriksen.

Den nye ordningen med obligatorisk oppmøte for de butikkansatte på nyhetssmakingene, vil koste Vinmonopolet rundt 6-8 millioner kroner.

-Dette er et stort løft økonomisk. Blant annet må vi leie inn ekstrahjelp for å erstatte de ansatte som deltar på nyhetssmakinger. Men vi er innstilt på å investere mer for å øke vår kompetanse. Det vil vi også gjøre gjennom vår egen interne kompetansestige, understreker adm.dir. Kai Henriksen i Vinmonopolet.

Importørene er positiv til at Vinmonopolet nå innfører obligatorisk oppmøte på nyhetslanseringene. Men svært mange uttrykker skeptisk til organiseringen. Når samtlige norske importører skal samles på ett sted samme dag, betyr det en uhorvelig mengde viner - og flere frykter at de Vinmonopol-ansatte vil få problemer med å orientere seg, og i hvertfall å rekke over alle vinene. Dermed vil noen få bli prioritert.

Vinmonopolet vil nå ogsp tillate at norske vinjournalister kan få være tilstede på disse smakingene. Tidligere har det vært nedlagt veto mot at andre enn de pol-ansatte og importørene var til stede på smakingene.

 
    
      (Foto: Sigurdsøn, Bjørn)

  Foto: Sigurdsøn, Bjørn

 
    
      (Foto: SCANPIX)

  Foto: SCANPIX

På forsiden nå