adressa

Første fylkesting for Trøndelag

  • Hovedstrøm
  • Video
  • Dette er saken
  • Relaterte artikler

Trøndelag samles i ett fylkesting!

Onsdag 18. oktober er en historisk dag: Denne dagen får et samlet Trøndelag sin første fylkesordfører, fylkestinget konstitueres og det velges representanter til fylkesutvalg og hovedutvalg.

Dette er et betydelig steg videre i prosessen med å samle Trøndelag, som formelt skjer 1. januar 2018. Fram til da vil vi ha tre fylkesting og tre fylkesordførere i Trøndelag.

Her kan du følge dagens begivenhet på Stiklestad direkte - og sende inn dine egne kommentarer og spørsmål til det som skjer.


Det nye fylkestinget konstitueres på Stiklestad 18. oktober.

Består av 78 medlemmer (43 fra sør og 35 fra nord)

Tore O. Sandvik (Ap) blir fylkesordfører. Tomas Iver Hallem (Sp) blir varaordfører.

Etter fylkestingsvalget i 2019 reduseres fylkestinget fra 78 til 59 medlemmer. Trøndelag fylkeskommune skal styres etter formannskapsmodellen.

Fylkesutvalget (formannskapet) består av 15 personer.

Disse er:

Ap: Tore O. Sandvik, Anne Marit Mevassvik, May Britt Lagesen, Terje Sørvik, Hanne Moe Bjørnbet, Per Olav Skurdal Hopsø.

Sp: Tomas Iver Hallem, Gunn Iversen Stokke.

SV: Rakel Skårslette Trondal.

MDG: Tommy Reinås.

KrF: Åste Marie Lande Lindau.

Høyre: Pål Sæter Eiden, Henrik Kierulf.

FrP: Lill Harriet Sandaune.

Venstre: Elisabeth Paulsen.

Dette kjedet til 100 000 kroner skal Tore O. Sandvik ha rundt halsen

Det nye ordførerkjedet for Trøndelag er en miks mellom de to gamle fylkeskommunenes kjeder.

Sentrale kilder:

Sentrale kilder: Slik blir sjefsfordelingen i Nye Trøndelag

Om tre uker konstitueres det nye fylkestinget i Trøndelag.

Trøndelag fylkeskommune

Avgjørelsen er tatt - dette er makta i Trøndelag

Trøndelags første ordfører er klar. Det er også varaordfører og fordelingen av ledervervene i det nye Trøndelag.

Kinesiske brubyggere får nei i Nord-Trøndelag

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag vil avvise tilbudet fra et kinesisk selskap om å bygge bru over Beitstadsundet. Fiskeriminister Sandberg har advart mot å eksludere kineserne.

Statsbudsjettet 2018:

Slik gikk det med de viktigste sakene for Trøndelag

Trønderbanen er den store skuffelsen, mens Sintef-ledelsen bare er glad for at Ocean Space Centre ble omtalt i statsbudsjettet.

Nå er han kongen av Trøndelag

14 år etter at han lanserte sin drøm om et samlet Trøndelag kan Tore O. Sandvik endelig krones som høvding.

Kommentar

Passiv dødshjelp til fylkene

En mer halvhjertet reform har vel aldri før sett dagens lys. Skal dette liksom vekke liv i en fylkeskommune på sotteseng?

AtB får sentral rolle i utviklingen av kollektivtilbudet

Arbeidsutvalget for fellesnemnda for Trøndelag vedtok tirsdag prinsipper for en ny samferdselsstrategi mot 2030 for regionen.

Ny samferdselsstrategi:

Vil gi AtB ansvar for hele kollektivtilbudet i Trøndelag

Fylkesadministrasjonene i trøndelagsfylkene vil at kollektivselskapet AtB i Trondheim skal ha ansvar for innkjøp av, oppfølging av og utvikling av hele kollektivtilbudet i Trøndelag.

Debatt

Bygdenes by for bønder og byråkrater

Trønderfylkene slås sammen og Steinkjer blir landsdelssenter. Slaget på Stiklestad 2016 fullbyrdet et politisk håndverk som trumfer alt som kommer til å skje på våre trakter resten av dette årtusen.

Jeg gleder meg til å bli nordtrønder

Nord-Trøndelag har i en årrekke brukt langt mer penger per elev enn Sør-Trøndelag, nå gleder forfatteren seg til sammenslåing.