adressa

Direkte fredag: Kvikkleire i Trøndelag

  • Hovedstrøm
  • Video
  • Dette er saken
  • Relaterte artikler
Still ekspertene dine spørsmål i vår sending fredag kl. 12.

Hundrevis av byggesaker på kvikkleire i Trondheim - svært få har blitt stanset

Trondheim kommune har siden 2016 mottatt over 400 byggesøknader om utføring av ulike typer tiltak i kvikkleiresoner i kommunen.

– Trøndelag har et stort antall fareområder. Mange er verken kartlagt, utredet eller sikret

En rekke skredutsatte områder i Trøndelag skal både kartlegges og skredsikres de kommende årene. NVE mener det trengs flere geoteknikere.

Ringes ned om kvikkleire i Trondheim: - Det er mye bekymring

Denne uka har avdelingsleder for geoteknisk avdeling i Trondheim kommune, Tone Furuberg, mottatt mange henvendelser fra bekymrede innbyggere om kvikkleire.

- Hvis jeg var redd, ville jeg ha flyttet

Arne Kristian Gansmo bor i Romolslia i Trondheim, midt i et ravinelandskap med kvikkleire, merket med høy faregrad.

Bor på kvikkleire i Trondheim: – Jeg blir livredd

Helge Opland kjemper for å få fylle på store mengder masser på eiendommen sin på Byneset som sikring mot kvikkleireskred, men møter motstand.

27 000 trondhjemmere bor på kvikkleire. Slik vurderer kommunen skredfaren

Trondheim kommune har hele 117 kvikkleiresoner. Kommunen sier de ikke er kjent med at det er akutt skredfare noen steder.