Ekstremværet Gyda

Ekstremværet Gyda

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har så langt sendt ut 21 røde naturfarevarsler i forbindelser med ekstremværet Gyda. NVE har sendt ut farevarsel på rødt og oransje nivå for smøskred, jordskred og flom i Nordland, Midt-Norge og Sør-Norge.