Trygg / Lade-seier over Ranheim TF 2

Trygg/Lade seiret 5-2 over Ranheim TF 2 i G19 1. divisjon, Avdeling 2 - Høst tirsdag.