foto
Ved bredden av Nidelva ligger en enorm forskaling, klargjort for støping. Foto: Terje Svaan

Nydalsbrua venter på 400 lass betong