foto
Smørsaus, Kjøkkenveien, Ukeadressa Foto: Lars Lian

En himmelsk kombo