foto
Ikke bare er Trondheim Katedralskole landets eldste skole, den er også en av de mest hjemsøkte. Foto: Marion Aaserud Dahlen

Her kan du støte på Johan som går igjen på loftet – bitter og jamrende