foto
Foto: Pinchuk Art Center / Future Generation Art Prize 2021

Gamle fotografier fra kolonitiden får nytt liv av disse objektene