foto
Den katolske tro er den største trosrettningen innen kristendommen, som igjen er verdens største religion målt antall troende. Her ser vi Pave Francis velsigne en statue av Maria og et krusifiks som dagen etter skal sendes til Panama. Foto: Scanpix

Fremad Guds soldater