foto
Reklameplakatene gror tett ved innkjøringen til Tijuana, der amerikanere allerede i lang tid har søkt legehjelp på grunn av de overkommelige prisene på medisiner. Foto: Philip Flores

Fra USA til Mexico for å ta abort

I landet der man for få måneder siden kunne bli fengslet for å ta abort, har de begynt å ta imot amerikanske kvinner.