foto
Foto: Leikny Havik Skjærseth, Adresseavisen

- Vilde hadde livet foran seg. Men så, ut av intet, skjedde dette