foto
Natalia er blitt en populær gjenger blant de ukrainske soldatene og offiserene i Donbas-regionen.

Husker du Natalia? Her er hun igjen – i frontlinjen