-Vi skal feire med kaffe og kake under en vindmølle når vindparken åpner, sier grunneier Ruth Stamnes. Her fotografert med mannen Gunnar da huset deres rett under Kjerringfjellet ble brukt som hovedkvarter for politi, brannvesen og redningstjeneste under den store lyngbrannen i 2014. Foto: BJØRN TORE NESS

- Lyden fra motorsaga til naboen er verre

Endelig skjer det noe spennende i Flatanger, synes pensjonist Ruth Stamnes som leier bort en fjelltopp til Trønderenergi.