Denne gården rommer også minner om smittsom sykdom og isolasjon

foto