– Russerne bomber skoler, universiteter, sykehus … De har ingen spesifikke mål. De har ingen hjerne.