Møller gullsmed Foto: Terje Svaan

Alle skal skinne

I verkstedet hos gullsmed Møller i Trondheim er det travle dager.