Hvert år får rektoren ved Sverresborg ungdomsskole tall som ikke går opp.