Parima har ikke spist på flere dager, bare grått. Foto: Mads Nissen

Parima (5) blir solgt for at familien skal få mat

Et sted i Afghanistan er et telt fullt av sorg. Det er Parimas hjem. Ikke langt unna venter et hus som rommer et behov. Det er Parimas nye hjem.