foto

Hva München gjør med kraften fra Trøndelag

München by eier 220 vindturbiner i Trøndelag. Det er energikrise i Europa og Tyskland. Men Arnt Gulbrandsen og familien er forberedt.