Dette kunstverket kommenterer et annet kunstverk, samtidig sier det noe helt annet.