foto

Angrer du, Witalij?

14 måneder er gått siden Witalij Miskow kjørte fra Stjørdal til Kyiv for å melde seg til krigstjeneste. Nå er han tilbake. Blakk, arbeidsledig og krigsskadd.