Kommuneoverlege Tove Røsstad på kommuneterrassen i Trondheim. Foto: Camilla Alexandra Lie

Kommuneoverlegen

Hennes mor la ned mye arbeid i å avsløre at geniet Leonardo da Vinci var dyslektiker. Selv nøyer Tove Røsstad seg med å gå Inca Trail i Peru.