foto
På ti år gikk hun fra å selge tepper på Torvet... Foto: Mariann Dybdahl

Ferdig integrert