foto
Etter 14 dager på en sofa på Sandmoen ble pleietrengende Maza sendt til Øya helsehus Foto: Morten Antonsen

Maza er pleietrengende, men har få rettigheter