foto
Det er snart 250 doktorgrader på skryteveggen til HUNT i Levanger.

– Bak tallene er det fortellinger

Det er snart 250 doktorgrader på skryteveggen til Hunt i Levanger.