Det er snart 250 doktorgrader på skryteveggen til Hunt i Levanger.