foto
Forsiden til tegneserien «Grå-Tom - Forbryternes fiende».

En grunnstein er lagt