foto
Foto: Kjøpmannsgata Ung Kunst

Noen kunstnere er umiddelbart gjenkjennelige

Hanne Borchgrevinks hus er et velkjent motiv i norsk kunsthistorie.