Det gamle og det nye Torvet ca. 1960 og 2020

foto