foto

«Må jeg finne meg i dårlig oppførsel av fastlegen?»