foto

- Jeg tror ikke det er mange som har gjort en større innsats i denne perioden