Har man ikke lov til å være hyggelig lenger, nå?

foto