foto
En gruppe unge kurdiske menn fra Iran og Irak varmer seg ved et bål ved de nedlagte jernbaneskinnene. De har vært her en uke og venter alle på en sjanse til komme seg til Storbritannia. Foto: Jacob Ehrbahn

Håpet er det siste som dør