foto
Til Ukeadressa: Gunnar Stenhaug står med kikkert eller bøyd i åkeren på fritida. På Frosta bruker han mye tid på artsobservasjoner. Her fra en tur til Tautra der vi så tårnseiler, hettemåke, gråspurv, stær, vipe, kaie, sildemåke og rapssommerfugl. Foto: Håvard Jensen

- Jeg gjør det av pur glede