«Blikket jeg får i retur kan ta kverken på hvem som helst»