foto

De har kun kjent én kansler. Nå må de snart stå på egne ben. Men hva vil «generasjon Merkel»?