Dette fotografiet fanger noe essensielt ved fotografiet som medium

foto