Foto: Gustav Svihus Borgersen

Ser du hva det er spor av her?

Hele installasjonen vitner om noe som går sin gang.