Kunstverket peker både fremover og bakover i tid

Tittelen kunne ikke vært mer beskrivende: «Sixten i fars klær».