Trondheim kunne sett ganske annerledes ut. Gjennom historiens løp har mange ekstravagante forslag og ideer blitt vraket.