foto
Bilsamling på Løkken, Erik og Kåre Svartbekk Foto: Terje Svaan

Litt mer plasskrevende enn å samle på frimerker